Zamczysko – średniowieczne grodzisko

Serce Kampinosu bije w Zamczysku. Aby tam się dostać samochodem należy skierować się do leżącej w Kampinosie starej puszczańskiej osady Górki.

Po drodze znajduje się kilka parkingów – z każdego odchodzą wspaniałe trasy rowerowe i biegowe. Tym razem jedziemy do rozwidlenia dróg przy Trzech Krzyżach – w miejscu, w którym znajduje się Sosna Powstańców 1863 roku. Sosna ta pamięta czasy Powstania Styczniowego – było to miejsce kaźni uczestników tego Powstania.

Stamtąd wyruszamy do serca Kampinosu – Zamczyska. Są to pozostałości grodu z XIII wieku. Obecnie jeszcze widoczne są zarysy ziemnych wałów i fosy okalającej dawny gród.

Na wale grodziska znajduje się mogiła nieznanego żołnierza Armii Krajowej (1944 r.).

Zamczysko leży w rezerwacie – rosną tu dęby liczące sobie ponad 250 lat.

Wspaniałe miejsce na wypad biegowy ale także spacer lub przedłużywszy trasę – na rower. O każdej porze roku.

GALERIA

[proponujemy oglądanie zdjęć w powiększeniu]

PLAN TRASY

Sosna Powstańców

Na rozwidleniu dróg w Górkach, Przy Trzech Krzyżach, znajduje się Sosna Powstańców. Pamięta czasy Powstania Styczniowego - było to miejsce kaźni uczestników Powstania w 1863 r.

Droga do Zamczyska

Do Zamczyska prowadzą drogi i ścieżki otoczone sosnowymi lasami. Podmokłe tereny porasta brzoza.

Mogiła Żołnierza AK

Na wale grodziska znajduje się mogiła nieznanego żołnierza Armii Krajowej (1944 r.).

Zamczysko

Stare Zamczysko - są to pozostałości grodu z XIII wieku - obecnie jeszcze widoczne są zarysy ziemnych wałów i fosy okalającej dawne grodzisko. Zamczysko leży obecnie w rezerwacie - rosną tu dęby liczące sobie ponad 250 lat.