Przed II wojną światową Warszawa była największym skupiskiem Żydów w Europie. 

Stanowili blisko jedną trzecią mieszkańców Warszawy a w samym mieście funkcjonowało ponad 440 synagog i domów modlitwy.

W czasie wojny odszedł świat, który tworzyło ponad 350 tysięcy warszawskich Żydów. Z ponad 400 synagog do naszych czasów zachowało się około 20 przedwojennych synagog. Tylko w jednej z nich – synagodze Małżonków Nożyków – odbywają się nabożeństwa.

Trasa ta wiedzie szlakiem miejsc, w których przed 70 laty znajdowały się żydowskie bożnice.

GALERIA

[Proponujemy oglądać zdjęcia w powiększeniu]

PLAN TRASY

Dom modlitwy na Pradze

W Muzeum Warszawskiej Pragi - obok wejścia na Bazar Różyckiego - znajduje się budynek, w którym znajdował się dom modlitwy urządzony w mieszkaniu prywatnym [ulica Targowa 50/52]. Do naszych czasów zachowały się - jedyne w Warszawie - fragmenty malowideł synagogalnych.

Synagoga Praska

Do naszych czasów przetrwał budynek mykwy - rytualnej łaźni żydowskiej [ul. Kłopotowskiego 31]. W budynku obecnego Teatru Baj [ulica Jagiellońska 28] mieściła się przed II wojna światową szkoła i ochronka dla żydowskich dzieci. Budynki te sąsiadowały z - obecnie nieistniejącą - Synagogą Gmachu Wychowawczego w Warszawie.

Wielka Synagoga

Przy placu Bankowym przed wojną stała największa synagoga Warszawy [przy placu Tłomackie 7]. Została ona zburzona 16 maja 1943 jako ostatni akt zdławienia Powstania w Getcie. W jego sąsiedztwie mieści się Żydowski Instytut Historyczny.

Synagoga przy ul. Żelaznej

Synagoga ta mieściła się na Woli [ulica Żelazna 57]. W czasie II wojny światowej Niemcy zdewastowali synagogę. Do naszych czasów przetrwał fragment budynku, który został zabezpieczony. Obiekt ten znajduje się na zamkniętym dziedzińcu budynku i dostęp do niego jest utrudniony.

Synagoga Małżeństwa Nożyków

Synagoga, ufundowana przez małżeństwo Nożyków, została otwarta w 1902 roku. Była synagogą ortodoksyjnych Żydów. Podczas II wojny światowej Niemcy utworzyli tam stajnie oraz magazyn. Po wojnie synagoga funkcjonowała do roku 1968 a potem ponownie od roku 1983. Obecnie Synagoga małżeństwa Nożyków jest siedzibą Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie oraz siedzibą naczelnego rabina Polski. Nieopodal synagogi znajduje się Teatr Żydowski im. Estery Racheli i Idy Kamińskich w Warszawie [plac Grzybowski 12/16]. Teatr ten jest, jednym z dwóch w stałych teatrów Europie, w którym są wystawiane sztuki w języku jidysz.

0

 likes / 0 Komentarze
Poleć ten post:

Archiwum

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec