Warszawska Dżungla

Las Młociny na odcinku między wałem rzecznym a Wisłą przypomina egzotyczną tropikalną dżunglę. Leśnicy nazywają to wysoką zasobnością drzew – jest ona tutaj trzy razy wyższa aniżeli średnia dla polskich lasów.

Faktycznie – las, który w nadrzecznych rozlewiskach znalazł idealne warunki do wzrostu, prezentuje się imponująco!

Park ten leży na północnych peryferiach Warszawy, na pograniczu z Łomiankami. Stanowi on kresowy wschodni fragment Puszczy Kampinoskiej (choć nie jest w jej granicach) a także północny odcinek Skarpy Warszawskiej.

Spełnia on ważną role dla Warszawy – jest częścią korytarza ekologicznego łączącego Wisłę z Puszczą Kampinoską.

GALERIA

[Proponujemy oglądanie zdjęć w powiększeniu]

Fantastyczne miejsce na piknik. Znajduje się tu wydzielona polana wraz z wiatami i paleniskami.

Dla chętnych – ścieżka dydaktyczna, platformy widokowe, ścieżki zdrowia i fitness na świeżym powietrzu.

Oczywiście – świetne miejsce do biegania i spacerów.

PLAN TRASY

Las Młociński

Las Młociński na odcinku między wałem rzecznym a Wisłą przypomina egzotyczną tropikalną dżunglę. Leśnicy nazywają to wysoką zasobnością drzew - jest to ilość masy drzewnej (w m³) przypadająca na określoną powierzchnię lasu (ha). W tym miejscu jest ona trzy razy wyższa aniżeli średnia dla polskich lasów. Faktycznie - las, który w nadrzecznych rozlewiskach znalazł idealne warunki do wzrostu, prezentuje się imponująco!

Widok na Wisłę

W tych okolicach Wisła osiąga swój półmetek (ok. 525 km). Wisła na odcinku od Warszawy aż do zapory we Włocławku przypomina bardziej szerokie jezioro niż rzekę. Park Młociński spełnia ważną role dla Warszawy - jest częścią korytarza ekologicznego łączącego Wisłę z Puszczą Kampinoską.

Pałac Bruhla na Młocinach

Sąsiaduje on bezpośrednio z Parkiem Młocińskim. Nazywany w latach swej świetności Wilanowem Północy zespół pałacowo-parkowy jest obecnie ogrodzony i niedostępny dla zwiedzających.

Polana leśna Przy Lesie Młocińskim

Polana znajduje się w południowej części lasu. W tle widoczne wydzielone miejsce do piknikowania wraz z wiatami i paleniskami.

Aktywność w Lesie Młocińskim

Ścieżka dydaktyczna, platformy widokowe, ścieżki zdrowia i fitness na świeżym powietrzu. Świetne miejsce do biegania i spacerów. Można tu spotkać rowerzystów, osoby z kijkami (nordic walking), nartami (do biegania) a nawet psie zaprzęgi.