Drohiczyn – nadbużańska perła

Jedno z 4 – obok Gniezna, Krakowa i Warszawy – koronacyjnych miast Polski. Co ciekawe – w Drohiczynie w 1253 r. koronował się na jedynego króla w historii Rusi książę halicko-włodzimierski Daniel Romanowicz, prawnuk Bolesława Krzywoustego.

Gród Drohiczyn powstał w połowie XI wieku. Jako miasto pogranicza Drohiczyn przechodził z rąk do rąk – książęta Mazowsza, Litwy, Rusi Kijowskiej i Halickiej i Polski władali miastem. Do dziś w Drohiczynie i okolicy mieszka wielu wyznawców prawosławia. Swą obecność zaznaczyli tu Jaćwingowie, Mongołowie, Tatarzy i Krzyżacy grabiąc i paląc Drohiczyn. Mimo to przez wiele stuleci, aż do rozbiorów Polski, Drohiczyn był najważniejszym grodem a potem także stolicą Podlasia. Największy rozkwit Drohiczyna przypadł na XVI i XVII wiek. Po potopie szwedzkim nastąpił stopniowy spadek znaczenia miasta. Szczególnie dramatyczne były dla Drohiczyna lata II wojny światowej. Do naszych czasów zachowały się liczne bunkry, w tym także ten, wybudowany na cmentarzu.

Obecnie Drohiczyn to malowniczo położone, senne miasteczko, w którego panoramie dominują wysokie nadbużańskie skarpy oraz bryły 3 kościołów i 1 cerkwi. Drohiczyńskie krajobrazy grały w polskich filmach – „Kronika wypadków miłosnych”, „Nad Niemnem”, „Panny z Wilka”, „Siostra Faustyna”. Wraz z pobliskimi atrakcjami turystycznymi – Grabrką, Mielnikiem, Niemirowem, Korczewem, Janowem Podlaskim – jest świetnym celem weekendowych wypadów.

Nadbużańska perła!

GALERIA

[Proponujemy oglądanie zdjęć w powiększeniu]

PLAN TRASY