Grabarka – góra krzyży

Grabarka jest najważniejszym miejscem kultu religijnego dla wyznawców prawosławia w Polsce. Wg legend początki kultu na Grabarce mają sięgać XIII wieku. Natomiast dokumenty potwierdzają powstanie świątyni na tutejszej Świętej Górze na początku XVIII wieku.

Najważniejsze święto na Grabarce ma miejsce 19 sierpnia i związany jest ze świętem Przemienienia Pańskiego. Historyczna cerkiew spłonęła w 1990 roku. Odbudowana cerkiew, konsekrowana w 1998 roku, jest dziś ważnym ośrodkiem religijnym kościoła prawosławnego w Polsce.

Cerkiew otoczona jest ‚lasem’ krzyży wotywnych, które przynoszą ze sobą pielgrzymi na udający się na Świętą Górę. Najwięcej jest krzyży drewnianych ale można znaleźć także krzyże kamienne i żeliwne. Warto także odwiedzić cmentarz, na którym pochowane są zakonnice tutejszego monasteru żeńskiego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Obowiązkowym punktem wizyty w Grabarce jest obmycie obolałych i schorowanych miejsc wodą z tutejszego cudownego źródełka.

GALERIA

[Proponujemy oglądanie zdjęć w powiększeniu]

PLAN

Get Directions

  show options

Dodaj komentarz

3 + two =